VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI

Stručný popis postavení Vedoucích zaměstnanců. Další dělení vedoucích zaměstnanců na Manažery I. třídy, Manažery II. třídy a Manažery III. třídy. Interaktivní proklik.

Manažeři I. třídy

Stručný popis postavení Manažerů I. třídy. Další dělení Manažerů I. třídy na Provozního ředitele, Projektového ředitele, Finančního ředitele a Manažera kvality. Interaktivní proklik.

Manažeři II. třídy

Stručný popis postavení Manažerů II. třídy. Další dělení Manažerů II. třídy (organizováno dle Resortů) na manažery provozního rezortu – Vedoucí výroby, Vedoucí logistiky a Vedoucí údržby; manažery obchodního resortu – Vedoucí nákupu, Technolog a Správce dokumentace; manažery finančního resortu – Vedoucí personalistiky a manažery resortu kvality – Technik kvality. Interaktivní proklik. 

Manažeři III. třídy

Stručný popis postavení Manažerů III. třídy. Další dělení Manažerů III. třídy (organizováno dle Oddělení) na oddělení logistiky – Vedoucí skladu; oddělení výroby – Mistr výroby a Plánovač; oddělení kvality – Auditor. Interaktivní proklik.