JEDNATELÉ

Stručný popis postavení Jednatelů. Odkaz na Pracovní agendu Jednatelů. Interaktivní proklik.

Otevře se Pracovní agenda Jednatele, ve které jsou hypertextovými odkazy umožněny prokliky na procesy a dokumenty, které souvisí s povinnostmi Jednatelů. Pracovní agendu je možné vytisknout nebo exportovat.

Pracovní agenda jednatele

IDTitleContentDateCategoriesLinkhf:doc_categories
288Efektivní fungování

Zde je dokument Efektivní fungování

2. 8. 2023, , 2023 prirucka-kvality ridici-dokumenty-2-tridy
123Výroba

Tohle je dokument z 1.3.2023

Dokument je stažení

30. 5. 2023, prirucka-kvality ridici-dokumenty-2-tridy 2023